راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران امام خميني به بغداد
شنبه 18 آذر 3,400,000
شنبه 25 آذر 4,000,000
پنجشنبه 30 آذر 4,000,000
شنبه 2 دی 4,000,000
پنجشنبه 7 دی 4,000,000
شنبه 9 دی 4,000,000
پنجشنبه 14 دی 4,000,000
شنبه 16 دی 4,000,000
پنجشنبه 21 دی 4,000,000
شنبه 23 دی 4,000,000
پنجشنبه 28 دی 4,000,000
شنبه 30 دی 4,000,000
پنجشنبه 5 بهمن 4,000,000
شنبه 7 بهمن 4,000,000
پنجشنبه 12 بهمن 4,000,000
شنبه 14 بهمن 4,000,000
پنجشنبه 19 بهمن 4,000,000
شنبه 21 بهمن 4,000,000
پنجشنبه 26 بهمن 4,000,000
شنبه 28 بهمن 4,000,000
پنجشنبه 3 اسفند 4,000,000
شنبه 5 اسفند 4,000,000
پنجشنبه 10 اسفند 4,000,000
شنبه 12 اسفند 4,000,000
پنجشنبه 17 اسفند 4,000,000
شنبه 19 اسفند 4,000,000
پنجشنبه 24 اسفند 4,000,000
شنبه 26 اسفند 4,000,000
پنجشنبه 2 فروردین 4,000,000
شنبه 4 فروردین 4,000,000
پنجشنبه 9 فروردین 4,000,000
شنبه 11 فروردین 4,000,000