کلیه پرواز های فلای بغداد در تهران فرودگاه امام خمینی (ره) از ترمینال سلام انجام می شود .
پرواز های فلای بغداد فارغ از نام خود پرواز های خود را به مقصد نجف مستقیم انجام می دهد و از تماس در این باره خودداری نمائید .
همچنین از ترمینال سلام انجام می شود . سایر اعلانات